آزمایشگاه پلیمر

از فعالیت های آزمایشگاه پلیمر می توان به شناسایی و بررسی خواص فیزیکی، مکانیکی، حرارتی، رئولوژیکی و … پلیمرها مطابق با استانداردهای ISIRI ،ASTM ، ISO ،DIN ،EN ،JIS ،KES ،PSA ،JASO و … اشاره نمود. این بخش علاوه بر آزمون های اعلام شده زیر و تجهيزات قابلیت انجام انواع آزمون های عملکردی را نیز دارد..

خدمات آزمايشگاهي  قابل ارائه در آزمایشگاه پلیمر:

– تعیین پایه پلیمر، آنالیز کامل پلاستیک، لاستیک و کامپوزیت
– تعیین درصد فیلر
– آنالیز حرارتی توسط DSC شامل Tm ،Tg ،Cp و OIT