درباره ما

با پیشرفت علوم و گسترش دانش بشری، همواره تلاش بر استفاده از ظرفیت های گوناگون در امور مختلف وجود داشته است. در این راستا، با گسترش کاربردهای موفقیت آمیز علوم و فنون هسته ای علاوه بر تولید برق هسته ای، کاربردهای مختلف و متنوعی در پزشکی هسته ای، کشاورزی و صنایع دارد. یکی از شاخه های مهم کاربرد فناوری هسته ای، توسعه کاربرد پرتوها در زمینه صنعت پلیمر، کشاورزی و اصلاح نبات و بذر، دامپروری، استریلیزاسیون وسایل، مواد و تجهیزات پزشکی و بهداشتی، و پاستوریزه کردن و رفع آلودگی انواع محصولات کشاورزی و مواد غذایی با پرتودهی می باشد.
شرکت عصر آمار و فناوری اطلاعات با نام تجاری گاماتک به عنوان اولین و تنها شرکت خصوصی فعال در زمینه پرتودهی، فعالیت خود را از سال ۱۳۹۵ با هدف توسعه کاربرد پرتوها و تجاریسازی آن شروع و در حال حاضر با در اختیار داشتن اولین سامانه پیشرفته ملی چند منظوره صنعتی پرتودهی گاما، با رعایت کلیه استانداردهای مربوطه، تحت نظارت سازمان انرژی اتمی ایران شروع به تجاری سازی و معرفی خدمات سامانه به مشتریان و بازارهای هدف نموده است.

گواهی پرتودهی صادره توسط پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای – سازمان انرژی اتمی ایران

دومین سامانه پرتودهی گامای کشور نیز با مشارکت این شرکت و شرکت پرتوهای طلایی گلستان با اخذ مجوز سازمان انرژی اتمی ایران در حال ساخت در استان گلستان می باشد.