مشتریان

مشتریان گاماتک

شرکت

محصول

اطلس سرنگ

سرنگ

دام و طیور آذربایجان

دان و خوراک

دانشگاه تبریز

توت فرنگی

تردینه پرک

ادویه

دور چیک

گردو

ترچین

ادویه

ناردین صنعت آذربایجان

ادویه

حمد آریا

ظروف ادرار

آسان ادویه
سینا دارو
پزشکی( قطره های چشمی )

AHT

پسته

زرپاش

اسپری زعفران

کاوه دارو

تجهیزات پزشکی

برگ بال

ادویه جات

سلدوز دانه

ادویه جات

پیاذر

سبزیجات خشک

سلامت پرمون امین

قرص دارو

ساحل برج

ادویه جات

کیمیا گر طوس

بهداشتی

آوا پزشک

تجهیزات پزشکی

شرکت زر دندان

پک کامل جراحی

شرکت صانع طب

گاز وازلینه