پرتودهی ادویه جات، گیاهان داروئی، سبزیجات خشک و چاشنی ها


امروزه روش جایگزین مناسب برای رفع آلودگی و کاهش باکتریها و میکروبهای موجود در ادویهجات، سبزیجات خشک و گیاهان دارویی استفاده از فرایند پرتودهی میباشد. به کارگیری پرتوهای یونیزهکننده به عنوان یک روش فیزیکی برای رفع آلودگی میکروبیولوژیکی مواد غذایی از جمله ادویهجات و داروهای گیاهی توسط کدکس مواد غذایی کمیسیون مشترک سازمان غذا و کشاورزی و سازمان بهداشت جهانی ( The Joint FAO/WHO Codex Alimentarious Commission) تأیید شده است. در نتیجه به وسیله استاندارد راهنمای کدکس مواد غذایی (Codex STAN 106-1983, REV.1-2003) به عنوان استاندارد عمومی پرتودهی مواد غذایی در بسیاری از کشورهای جهان پذیرفته شده است.

برای دریافت Pdf مطلب و کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید