پرتودهی غلات و حبوبات


روش­های دفع آفات قابل پذیرش معمولاً شامل فومیگاسیون (دود دادن)، تیمار به روش حرارت دادن و یا سرد کردن و یا ترکیبی از این روش­ها می­باشد. در روش دود دادن بیشتر از مواد شیمیایی گازی مانند متیل­بروماید و فسفین استفاده می­شود که قبلاً به کار برده می­شد ولی امروزه به دلیل اثرات مخرب بهداشتی برای مصرف کننده و همچنین کاهش لایه ازن محیط زیست در بسیاری از کشورها کنار گذاشته شده است (پروتکل مونترال). همچنین استفاده مداوم بدون حساب و کتاب از این مواد شیمیایی منجر به افزایش مقاومت نژادی بسیاری از  آفت­ها و عدم از بین رفتن آنها در محصولات کشاورزی و مواد غذایی شده است. بنابراین پرتوهای یونیزه کننده به عنوان جایگزین مناسبی برای گاز متیل­بروماید و دیگر گازهای مورد استفاده در روش فومیگاسیون برای کنترل آفت­ها در نظر گرفته شده است. به کارگیری پرتوهای یونیزه کننده روشی فیزیکی برای ضدعفونی مواد غذایی به شمار می­رود که قابلیت دارد از حبوبات در برابر حشرات و آلودگی­های میکروبی حفاظت نماید. یکی از پرکاربردترین پرتوهای یونیزه کننده به دلیل امکان به کارگیری صنعتی و آزمایشگاهی آن، پرتوهای گاما هستند.

حبوبات مواد غذایی مهمی هستند که بسیاری از مواد مغذی شامل ویتامین­ها، مواد معدنی، پروتئین و کربوهیدرات­های پیچیده را دارا هستند. بنابراین در به کارگیری روش پرتودهی جهت رفع آلودگی و دفع آفات از این گروه مواد غذایی، تعیین حداقل دز پرتودهی به منظور از بین بردن آفات در سطح و یا داخل آنها، بدون ایجاد اثرات سوء، بسیار مهم است. بررسی­های اخیر نشان می­دهند که پرتوهای یونیزه کننده نه تنها روش جدید و امیدوار کننده­ای برای کنترل آفت­ها بوده، حتی مواد غذایی پرتودیده را در مقابل باروری مجدد آفت­ها مصون می­سازد. افزایش نگرانی­ها در خصوص خطرات بهداشتی مواد سمی باقیمانده از به کارگیری گازهای شیمیایی، دلیل دیگری برای افزایش تمایل و علاقه­مندی در به کارگیری روش­های پرتودهی در دفع آفات حبوبات به شمار می­رود. پرتوهای یونیزه کننده از طریق ایجاد یون­ها و یا رادیکال­های آزاد، حشرات را از بین می­برند.

برای دریافت Pdf مطلب و کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید