پرتودهی مواد غذایی بسته بندی شده

فرایند پرتودهی مواد غذایی
فرایند پرتودهی، روشی برای ایجاد ایمنی غذایی و فراهم آوردن امکان نگهداری مواد غذایی بوده و عوامل ایجادکننده مسمومیت غذایی را نیز کنترل میکند. پرتودهی مواد غذایی یک فرایند سرد و غیرشیمیایی است که در آن پرتوهای یونیزه کننده به داخل مواد غذایی نفوذ کرده و میکروارگانیسمها، حشرات و آفات را از بین برده و یا از تولید مجدد آنها جلوگیری میکند. یکی از این کاربردهای مهم و بروز روش پرتودهی مواد غذائی، پرتودهی مواد بستهبندی شده است. با این کار احتمال آلودگی مجدد مواد غذایی به شدت کاهش یافته و زمان انبارمانی افزایش مییابد. همچنین میتوان مواد غذایی بسته بندی شده را که بخوبی سیلد شدهاند با پرتودهی استریل نمود تا به مدت چندین سال بدون نیاز به یخچال نگهداری شوند. امکان رفع آلودگی و استریل مواد غذایی بستهبندی شده بدون نیاز به قرنطینه از ویژگی های مهم روش پرتودهی بشمار می آید.
آرد برای مصرف خانگی و قنادی، انواع ادویه جات، چاشنیهای گیاهی و سبزیجات خشک شده، میوه خشک شده، میوه تازه سوپرمارکتی، سبزیجات سالادی، غذای حیوانات خانگی، مرغ تازه یا یخ زده، انواع گوشت بسته بندی و یخ زده، گوشت خام سرد شده و گوشت خام یخ زده و بسیاری از مواد غذایی را میتوان در بستهبندی های مناسب پرتودهی نمود.

برای دریافت Pdf مطلب و کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید