پرتودهی تجهیزات،محصولات پزشکی و بهداشتی

فرایند پرتودهی وسایل، تجهیزات و محصولات پزشکی و بهداشتی

فرایند پرتودهی وسایل، تجهیزات و محصولات پزشکی و بهداشتی عبارتست از پرتودهی دقیق و کنترل شده کالای مورد پرتودهی با هدف استریل کردن آن با دز تعیین شده قبلی براساس استانداردهای مربوطه، تا تغییرات مورد نظر و از قبل پیش­بینی شده در آن ایجاد و به استریل شدن کالا بدون نیاز به قرنطینه و نگهداری پس از تیمار منجر شود. برخلاف روش­های دیگر، پرتودهی گاما یک فرایند سرد و غیرشیمیایی می­باشد که به تخریب و از بین بردن کلیه میکرب­ها، و به ویژه باکتری های مقاوم منجر می­شود. این کار توسط منابع پرتوی یونساز با انرژی مشخص در سامانه پرتودهی انجام می­گیرد. در این روش پرتوهای یونیزه­کننده به داخل کالای مورد پرتودهی نفوذ کرده و میکروارگانیسم­های موجود را از طریق آسیب به DNA و ساختار سلولی آنها از بین می­برند، بدون اینکه اثری بر کالای پرتودیده باقی بماند. پرتوفرآوری با پرتوهای گاما به طور موثری بسیاری از محصولات را که ترکیبی از مواد مختلف باشند، استریل می­کند. این مواد ممکن است دارای تنوع در چگالی و ساختمان ترکیب باشند.

برای دریافت Pdf مطلب و کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید