پرتودهی گامای پسته،خرما و بادام زمینی

دو آفت مهم در انبارداری خشکبار عبارتند از: شب پره هندی و شپش دندانه دار. شب پره هندی یکی از آفات مهم فراورده های انباری بخصوص پسته، خرما، بادام، گردو و کشمش می باشد. سرعت رشد و تکثیر این آفت در نواحی گرمسیری زیاد بوده و باعث خسارت شدیدی می شود. دیگر آفت شپش دندانه دار است که حشره کامل بصورت سوسک بوده و در همه جا اعم از سیلوها، انبارها، فروشگاهها و منازل روی محصولات انباری مختلف دیده می شود. استفاده از آفت کش ها به عنوان یکی از راه حل های مبارزه با این مشکل همواره مطرح بوده است. افزایش جمعیت و به دنبال آن افزایش مصرف مواد غذایی، بویژه محصولات کشاورزی، کشاورزان را بر آن داشته است که میزان محصولات خود را افزایش دهند. افزایش کشت محصولات متعاقباً افزایش سموم آفت کش را به همراه داشته است. به دلیل بی توجهی کشاورزان در مصرف سموم، ریزش های جوی و چندین عامل دیگر سموم کشاورزی وارد آب رودخانه ها و دریاها می شود. وجود آفت کش ها در آب های زیرزمینی برای انسان بسیار خطرناک است و باعث اختلالات ناهنجار در سیستم عصبی، غدد درون ریز و سیستم ایمنی بدن می شود. آفت کش ها از راه های متفاوت از جمله هوا، غذا و آب وارد بدن شده و محل، نحوه اثر، متابولیسم، سمیت و دفع شدن آنها در بدن متفاوت است. نتایج بیش از صدها مقاله علمی، ارتباط تنگاتنگ بین آفت کش ها و انواع سرطان را نشان می دهد. در این خصوص کودکان به علت شرایط خاص بدنی بسیار بیشتر از بزرگسالان تحت تاثیر اثرات مخرب سموم قرار می گیرند.

افزایش زمان انبارمانی و دفع آفات و حشرات به روش پرتودهی

در حال حاضر یکی از روش های موثر و متداول در کنترل آفات انباری فومیگاسیون با استفاده از ترکیبات شیمیایی گازی می باشد. کنترل آفت (حشرات) معمولا با استفاده از روشهای مرسوم دود دادن مانند گاز متیل بروماید و فسفین صورت میگیرد. گروهی از این ترکیبات گاهی باعث بروز عوارض نامطلوبی روی محصول بویژه روی میوه های تر و سبزیجات شده و صدماتی به بافت های زنده آنها وارد می کند. سمیت شیمیایی و اثرات مخرب محیطی ناشی از بکارگیری این گازهای شیمیایی و مقررات مربوطه و بالا رفتن مقاومت در جمعیت هدف این آفتها در برابر این گازها، استفاده از این روش را نامطمئن کرده است. جهت افزایش زمان انبارمانی و دفع آفات و حشرات از این محصولات، آنهم بدون استفاده از روشهای قدیمی و خطرناک شیمیایی مانند دود دادن، می توان از روش جایگزین و پذیرفته شده جهانی یعنی پرتودهی گاما استفاده کرد. در حال حاضر روش دود دادن با گاز به ویژه گاز متیل بروماید مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از گاز، اثرات نامطلوبی به ویژه روی محصولات داشته و خطر انفجار نیز دارد. براساس پروتکل مونترال، کشورهای توسعهیافته تا سال ۲۰۰۵ و کشورهای در حال توسعه تا سال ۲۰۱۵ میلادی، بایستی استفاده از این گاز را به دلیل خواص تهیسازی ازن از جو زمین، حذف نمایند. همچنین مثلاً در ایالات متحده در سال ۱۹۸۴ استفاده از گاز اتیلن دیبروماید در کالاهای غذائی و کشاورزی به دلیل احتمال دادن خواص سرطانزائی، ممنوع شد. این امر بعداً در کشورهای ژاپن، آلمان و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا انجام گرفت. امروزه پرتودهی مواد غذائی و محصولات کشاورزی روش جایگزین مناسبی بشمار میرود. همزمان این روش موجب کاهش چشمگیر بار میکربی و باکتریایی محصولات مورد پرتودهی نیز می گردد. در سال ۱۹۹۸ میلادی ۷۰،۰۰۰ تن محصولات پرتودهی شده در سرتاسر جهان به فروش رسیده است.

برای دریافت Pdf مطلب و کسب اطلاعات مزایای پرتودهی، کلیک کنید