درخواست پرتودهی

درخواست پرتودهی از طرف صاحبان کالا از طریق تکمیل “فرم درخواست پرتودهی کالا کد: SA-FR-01-00” (که از طریق سایت رسمی شرکت به آدرس: www.gammatech.ir  قابل دسترسی می­باشد)، انجام می­گیرد. بدیهی است دز پرتودهی هر کالا براساس استانداردها و راهنماهای ملی و بین المللی (مندرج در برنامه تضمین کیفیت – اعتبارسنجی دز پرتودهی) و برحسب اعلام نیاز صاحب کالا و با توجه دقیق به نتایج آزمون های اولیه روی کالا تعیین می­شود. ارائه گواهی آزمون و یا درخواست آزمون برای بررسی بار میکربی و کلا آلودگی محصول و اطلاع از دز توصیه شده آزمایشگاه مواد غذایی برای محصولات غذایی و کشاورزی و دز توصیه شده آزمایشگاه پلیمر برای تجهیزات و وسایل پزشکی و دارویی ضروری است. براین اساس با تأیید مراتب فوق و رعایت کامل مفاد “دستورالعمل بسته بندی، ارسال و ترخیص کالا” با کد PR-WI-02-00  و پذیرش شرایط درخواست پرتودهی به شرح ذیل، توسط مشتری (صاحب کالا)، مشتری اقدام به درخواست پرتودهی مینماید:

  • ۱-با توجه به جنس، وزن و ناهمگنی کالا، غیر یکنواختی دز جذبی، در کالا، بین ۲۰ تا ۵۰ درصد خواهد بود.

 

  • ۲-در صورت مغایرت کالای ارسالی با مشخصات اعلام شده در فرم درخواست پرتودهی و یا عدم وجود نتیجه آزمون معتبر و همچنین عدم اعلام تغییرات و یا ناهمگونی بچ­های ارسالی به صورت کتبی، هرگونه خسارت احتمالی وارده به کالا، به عهده مشتری خواهد بود.

 

  • ۳-در صورت وارد شدن خسارت احتمالی به کالا در فرآیندهای پرتودهی، مسئولیت شرکت گاماتک با در نظر گرفتن حداقل هزینه تولید کالا و براساس نظر کارشناسی بوده و به حداکثر تا سقف ۱۰ برابر هزینه پرتودهی محدود می گردد.

 

  • ۴-کالاهای با دز ۱۰ کیلوگری و پایین­تر و همچنین کالاهای با دز ۲۵ کیلوگری و بالاتر، در طول ماه و به صورت شبانه روزی، نظر به الویت­بندی کالاها، با هماهنگی قبلی پذیرفته می شود.

 

  • ۵-مدت زمان مورد نیاز جهت پرتودهی کالاهای ارسالی، حداقل ۱ روز وحداکثر ۱۰ روز کاری می باشد.

 

  • ۶-چنانچه کالا بعد از اعلام آمادگی جهت ترخیص، ۵ روز کاری در محل باقی بماند، شامل جریمه انبارداری می شود و هزینه آن از روز اعلام به کارخانه/ شرکت، طبق تعرفه محاسبه و دریافت خواهد شد.

 

  • ۷-در صورت عدم تکمیل فرم درخواست پرتودهی بصورت دقیق و کامل توسط صاحب کالا، سامانه نسبت به ارائه خدمات پرتودهی اقدام نمی کند.

 

  • ۸-وقوع هرگونه مغایرت و یا اشکال در کالای پرتودهی شده حداکثر تا ۱۰ روز پس از پرتودهی قابل استماع بوده و پس از مدت یاد شده هیچ گونه مسئولیتی متوجه گاماتک نخواهد بود.

 

  ۹-هرگونه خسارت در زمان حمل کالابه سامانه پرتودهی و بلعکس تحت پوشش بیمه شرکت های باربری بوده و شرکت گاماتک هیچگونه مسئولیتی را در قبال این موارد نخواهد داشت.

ردیف

عنوان مدرک

کد مدرک

دریافت فایل

ارسال فایل

۱

فرم درخواست پرتودهی کالا

SA-FR-01-00

دریافت فرم درخواست

ارسال فرم درخواست

۲

فرم درخواست آزمون نمونه

PR-FR-04-00

دریافت فرم درخواست


راهنما

ردیف

عنوان راهنما

کد مدرک

فایل

۱

دستورالعمل بسته بندی، ارسال و ترخیص کالا

PR-WI-02-00

دریافت فایل

۲

راهنمای استریل کردن وسایل و تجهیزات پزشکی به روش پرتودهی

PR-WI-07-00

۳

تضمین کیفیت-اعتبارسنجی دز پرتودهی

PR-QC-06-00